MERCEDES-BENZ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

a.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi (“Şirket” veya “MBSA”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.mercedes-benzsigorta.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim ŞirketiKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla ve Hukuki Sebebe Dayanılarak İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.   

Hukuki Sebep

Amaç

Veri Kategorileri

 

 

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması

Faaliyetlere ilişkin veriler analiz edilerek hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve tarafınıza bilgilendirme yapılması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Müşteri deneyimini arttırmak amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi aktivitelerinin yapılması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması

Kimlik verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Kredi kullanımına ilişkin nicel bilgiler üzerinden ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

Müşteri verileri, Müşteri işlem verileri

İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel veriler, İşitsel Veriler, Sağlık verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Tedarikçi ve iş ortakları ile işlemlerin yönetilmesi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Şirket yerleşkesinin güvenliğinin temini

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, lokasyon verileri, Hukuki işlem verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri, görsel ve işitsel kayıtlar

İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri,

Kurumsal sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim süreçlerinin planlanması ve icrası

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Ekonomik sermaye parametresi kalibrasyonu ve hesaplanması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Riske göre ayarlanmış karlılık yönlendirmesi, faiz oranı ve likidite riski yönetimi gibi çeşitli raporlar ve gösterge tabloları ve piyasa riski analizi yapılması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Şirket’in finansal risk süreçlerinin planlanması veya icrası

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Kredi ve finansman süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri verileri, Siyasi Düşünce Bilgileri verileri

Kredi değerlendirme, kredi ve finansman işlemlerinin takibi, planlanması ve yürütülmesi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri verileri, Siyasi Düşünce Bilgileri verileri

İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla gerekli sorgulamaların yapılması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Kredi ödeme takibinin yapılması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, İşitsel Veriler, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Sigorta ve hasar süreçlerinin planlanması ve takibi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, lokasyon verileri, Hukuki işlem verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri, görsel ve işitsel kayıtlar

Risk provizyon parametrelerinin kalibrasyonu, provizyonların aylık hesaplanması ve kredi riski maliyetinin tahmin edilmesi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri verileri, Siyasi Düşünce Bilgileri verileri

Krediye uygunluk araştırma ve incelemesinin farklı kaynaklar üzerinden gerçekleştirilmesi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/Şikayet/ İtibar yönetimi verileri, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verileri, Siyasi Düşünce Bilgileri verileri

 

 

 

Hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya kanunlarda açıkça öngörülmesi

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel veriler, İşitsel Veriler, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel veriler, İşitsel Veriler, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Faaliyetlerimizin iç prosedürler ve KVKK’ya uygun olarak yürütülmesinin temini faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Risk yönetiminin sağlanması, finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, İşitsel Veriler, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

 

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Hukuki süreçlerin yürütülmesi

Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel veriler, İşitsel Veriler, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, önerilerin alınması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Finansal veriler, İşitsel Veriler, Talep/ Şikayet/ İtibar yönetimi verileri

 

Açık rızanızın bulunması halinde

Ticari elektronik ileti onayı mevcut kişiler için; kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil olmak üzere sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması

Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

 

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

 

 • Meşru menfaatimiz kapsamında bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş.’ye, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş.’ye, Mercedes Benz Filo Hizmetleri A.Ş.’ye ve Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.’ye,
 • Açık rızanıza dayalı olarak sigorta faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında ticari ilişkilerimizin bulunduğu sigorta şirketleri; HDI Sigorta Anonim Şirketi’ne, AXA Sigorta Anonim Şirketi’ne, Aksigorta Anonim Şirketi’ne,
 • Açık rızanıza dayalı olarak yurt dışında mukim iştiraklerimiz Mercedes-Benz Group AG/Mercedes-Benz Mobility AG’ye,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve Amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.  

 

d. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, Şirketimizin tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereği 10 yıl boyunca saklanmaktadır.

e. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır.

 

f. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi http://www.mercedes-benzsigorta.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olanMercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim ŞirketiKişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda MBSA talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MBFT tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Veri Sahibi Başvuru Formu
> Mercedes-Benz Sigorta Aracılık Hizmetleri Anonim Şirketi